Novinky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Dluhové portfólio
  • Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfólia MF

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 uveřejněné dne 22. prosince 2016 a ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017 – aktualizace na 2. pololetí uveřejněné dne 30. června 2017, a dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od čtvrtého čtvrtletí roku 2016 do třetího čtvrtletí roku 2017.

 V průběhu třetího čtvrtletí roku 2017 pokračovalo Ministerstvo ve vydávání a prodeji střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu. Celková hrubá emise realizovaná na primárním trhu prostřednictvím pěti aukcí ve dvou aukčních dnech činila 16,8 mld. Kč. Jednalo se o znovuotevírané emise již vydaných státních dluhopisů České republiky, přičemž se Ministerstvo zaměřilo na prodlužování průměrné doby do splatnosti vydávaných dluhopisů, když emitovalo dluhopisy s průměrnou zbytkovou dobou do splatnosti ve výši 10,2 let při průměrném výnosu do splatnosti 0,81 % p. a. Celková hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu v prvních třech čtvrtletích 2017 činila 144,5 mld. Kč, při průměrném výnosu do splatnosti ve výši 0,14 % p. a. a průměrnou dobou do splatnosti 6,4 let, přičemž 74,5 mld. Kč, resp. 51,6 % představovaly dluhopisy splatné v letech 2018 – 2022 prodané za záporný výnos.

 Emisní činnost na primárním trhu střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v průběhu třetího čtvrtletí roku 2017 byla doplněna o přímé prodeje z majetkového účtu Ministerstva na sekundárním trhu v celkové jmenovité hodnotě 1,7 mld. Kč. V rámci prvních třech čtvrtletí roku 2017 tak byly prodány v přímých prodejích střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 8,8 mld. Kč při průměrném výnosu do splatnosti -0,25 % p. a.

 Ani v průběhu třetího čtvrtletí roku 2017 neuskutečnilo Ministerstvo na sekundárním trhu střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů žádné zpětné odkupy, avšak nadále využívalo výměnných operací střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, v rámci nichž byl vyměněn Dluhopis České republiky, 2009 - 2019, 5,00 % a Dluhopis České republiky, 2003 - 2018, 4,60 % v celkové jmenovité hodnotě 0,9 mld. Kč za střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy z majetkového účtu Ministerstva s delší zbytkovou dobou do splatnosti v celkové jmenovité hodnotě 1,0 mld. Kč. V prvních třech čtvrtletích roku 2017 tak byly vyměněny střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy s relativně krátkou zbytkovou dobou do splatnosti v celkové jmenovité hodnotě 3,4 mld. Kč za státní dluhopisy s relativně delší zbytkovou dobou do splatnosti a nižší kupónovou sazbou v celkové jmenovité hodnotě 3,1 mld. Kč.

 V třetím čtvrtletí roku 2017 došlo k řádné splátce Dluhopisu České republiky, 2012–2017, VAR % v celkové jmenovité hodnotě 46,8 mld. Kč, přičemž dalších 0,8 mld. Kč bylo odkoupeno v rámci výměnných operací již v průběhu roku 2017. Celková jmenovitá hodnota čisté emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu po zohlednění dopadu výměnných operací tak v třetím čtvrtletí roku 2017 činila -28,2 mld. Kč, za první tři čtvrtletí roku 2017 pak 17,4 mld. Kč.

 V třetím čtvrtletí roku 2017 se uskutečnily čtyři aukce státních pokladničních poukázek, ve kterých byly prodány státní dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 135,6 mld. Kč při průměrném výnosu do splatnosti ve výši -0,31 % p. a. V prvním až třetím čtvrtletí roku 2017 celková jmenovitá hodnota hrubé emise instrumentů peněžního trhu bez jejich revolvingu dosáhla 2,9 mld. Kč, přičemž byla tvořena pouze zápůjčními facilitami ve formě repo operací. Celková jmenovitá hodnota splátek státních pokladničních poukázek v třetím čtvrtletí roku 2017 bez jejich revolvingu v tomto období činila 147,9 mld. Kč, čímž došlo ke splacení všech státních pokladničních poukázek, které byly v oběhu. Stav státních pokladničních poukázek v oběhu se tak normalizoval na přibližnou úroveň ke konci roku 2016, kdy byly státní pokladniční poukázky postupně nahrazeny střednědobými státními dluhopisy bez výnosu.

 V třetím čtvrtletí roku 2017 nebyly vydány žádné tranše spořicích státních dluhopisů, ani nebyla uskutečněna žádná jejich řádná splátka. Proběhla pouze předčasná splacení na základě uplatnění práva držitelů v celkové jmenovité hodnotě 0,8 mil. Kč. Čistá emise spořicích státních dluhopisů v prvním až třetím čtvrtletí roku 2017 tak činila -6,7 mld. Kč.

 V oblasti emisní činnosti na zahraničních trzích neuskutečnilo Ministerstvo žádné výpůjční operace ani v průběhu třetího čtvrtletí roku 2017. Nedošlo ani k přijetí žádné tranše úvěrů EIB, ale byly realizovány řádné splátky úvěrů přijatých od EIB v celkové výši 0,4 mld. Kč a dále i předčasné splátky ve výši 3,4 mld. Kč. Celkem tak bylo za první tři čtvrtletí roku 2017 splaceno 4,9 mld. Kč úvěrů od EIB.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější