Novinky

2012

Informace Ministerstva financí o řízení dluhového portfolia za rok 2012.

ilustrace

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - prosinec 2012

V roce 2012 činily čisté výdaje na obsluhu státního dluhu 41,4 mld. Kč. Na snížení hrubých nákladů se podílely zejména výnosy z alikvotních úrokových výnosů a prémií SDD (včetně zahraničních emisí) ve výši 14,2 mld. Kč a též výnosy z finančního investování v rámci řízení likvidity ve výši 0,9 mld. Kč. Hrubé náklady na obsluhu státního dluhu dosáhly 57,1 mld. Kč.

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2012

V 1. – 3. čtvrtletí 2012 činily čisté výdaje na obsluhu státního dluhu 35,9 mld. Kč. Na snížení hrubých nákladů se podílely zejména výnosy z alikvotních úrokových výnosů a prémií SDD ve výši 9,2 mld. Kč a též výnosy z finančního investování v rámci řízení likvidity ve výši 0,8 mld. Kč. Hrubé náklady na obsluhu státního dluhu dosáhly 46,1 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.9.2012, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2012

Nárůst hrubého státního dluhu v průběhu druhého čtvrtletí činí 22,7 mld. Kč. Ke zvýšení hrubého státního dluhu přispěla mimo jiné historicky druhá série emisí spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 15,3 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.7. 2012, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - březen 2012

Nárůst čistého státního dluhu činí 16.7 mld. Kč. Nárůst hrubého státního dluhu je způsoben především zvýšením rezervy financování o 96,9 mld. Kč. Ke zvýšení rezervy financování přispěla velkou měrou úspěšná emise 10letých dluhopisů denominovaných v euro v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. euro.  Dne 11. dubna dojde ke splátce jistiny Dluhopisu České republiky, 2009 – 2012, VAR v celkové jmenovité hodnotě 43,3 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.4. 2012, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia