Novinky

Publikace

Informace Ministerstva financí ke strategii financování a řízení státního dluhu ČR a řízení dluhového portfolia.

ilustrace

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu obsahuje vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování a plánu emisní činnosti, a dále zahrnuje čtvrtletní hodnocení primárních dealerů.