Novinky

Peněžní plnění nahrazující úrok

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Likvidita
  • Řízení likvidity
  • Státní pokladna
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová pravidla
Aktualizováno 10. 10. 2022 7:30
  • Aktualizace úvodního textu
  • Aktualizace obsahu - sazby peněžního plnění nahrazující úrok s účinností od 1. března 2022
  • Aktualizace obsahu - sazby peněžního plnění nahrazující úrok s účinností od 10. října 2022

Podle § 33 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, majitelé účtů podřízených státní pokladně podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 rozpočtových pravidel obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Obdobné peněžní plnění nahrazující úrok může Ministerstvo financí sjednat s majiteli účtů podle § 3 písm. h) bodů 16 a 17 rozpočtových pravidel, pokud se s těmito majiteli účtů dohodne na uložení peněžních prostředků na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel.

Ministerstvo financí stanoví výši peněžního plnění nahrazujícího úrok ve formě ročních procentuálních sazeb pro jednotlivé typy účtů podřízených státní pokladně oznámením na svých internetových stránkách.

Běžné účty

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro běžné účty stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

Platnost Sazba (p. a.)
Pro běžné účty vedené v CZK
1. 3. 2014 - doposud 0,00 %
1. 1. 2013 - 28. 2. 2014 0,05 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro běžné účty vedené v EUR
2. 4. 2013 - doposud 0,00 %

Termínované vklady

Podle § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel se majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 rozpočtových pravidel mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, že peněžní prostředky ponechají uloženy na účtu podřízeném státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu (také jen „termínovaný vklad“).

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady v korunách českých stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
3 měsíců
10. 10. 2022 - doposud 5,00 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 0,50 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,05 %
1. 7. 2020 – 3. 1. 2021  0,06 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,25 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
6 měsíců
10. 10. 2022 - doposud 5,10 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 1,00 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,15 %
 1. 7. 2020 – 3. 1. 2021 0,13% 
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 0,50 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
9 měsíců
10. 10. 2022 - doposud 5,20 %
1.- 3. 2022 - 9. 10. 2022 1,50 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,20 %
 1. 7. 2020 – 3. 1. 2021 0,19 %
2. 1. 2020 - 30. 6. 2020 0,75 %
Platnost  Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
12 měsíců
10. 10. 2022 - doposud 5,25 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 2,00 %
1. 7. 2020 - 28. 2. 2022 0,25 %
1. 11. 2019 - 30. 6. 2020 1,00 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
2 roky
10. 10. 2022 - doposud 4,95 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 2,10 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,40 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
3 roky
10. 10. 2022 - doposud 4,80 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 2,20 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,60 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
4 roky
10. 10. 2022 - doposud 4,65 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 2,30 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 0,80 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v czk se splatností
5 let
10. 10. 2022 - doposud 4,50 %
1. 3. 2022 - 9. 10. 2022 2,50 %
4. 1. 2021 - 28. 2. 2022 1,00 %

Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady v jednotné evropské měně stanovuje Ministerstvo financí oznámením na této internetové stránce takto:

Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v EUR se splatností
3 měsíců
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v EUR se splatností
6 měsíců
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v EUR se splatností
9 měsíců
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %
Platnost Sazba (p. a.)
Pro termínované vklady v EUR se splatností
12 měsíců
6. 4. 2021 - doposud 0,00 %

Za účelem ukládání termínovaných vkladů zřídí Česká národní banka majiteli účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 rozpočtových pravidel na základě jeho žádosti účet pro termínované vklady. Vzorová smlouva o účtu pro termínované vklady je dostupná na internetových stránkách ČNB.

Sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok, které jsou platné v den zřízení termínovaného vkladu, jsou neměnné pro celé jedno období termínovaného vkladu. Peněžní plnění nahrazující úrok poskytne Ministerstvo financí majiteli účtu při splatnosti termínovaného vkladu.

Během doby uložení termínovaného vkladu na účtu pro termínované vklady není možné termínovaný vklad navyšovat.

Termínovaný vklad je možné kdykoliv předčasně ukončit. V takovém případě se u termínovaných vkladů se splatností 3, 6, 9 a 12 měsíců použije sazba peněžního plnění nahrazujícího úrok ve výši 0,00 % p. a., bez ohledu na délku trvání vkladu. U termínovaných vkladů se splatností delší než 1 rok náleží majiteli účtu v případě jejich předčasného ukončení peněžní plnění nahrazující úrok za každý dokončený rok od data zahájení termínovaného vkladu při použití sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok platné k datu sjednání termínovaného vkladu a ve výši pro splatnost odpovídající počtu dokončených let trvání termínovaného vkladu.

Doporučované

Nejčtenější