Novinky

Výsledky aukcí SDD za rok 2022

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce SDD
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • SDD
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 27. 1. 2022 14:00

 

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum vydání

Datum splatnosti

Prodaná jmenovitá hodnota
celkem (Kč)

Původní doba splatnosti
(roky)

Průměrný
výnos (%) /
Spread
(bps)

Administrátor

Výsledky aukcí SDD - 2022
Státní dluhopis České republiky,
2021–2031, VAR %
139. emise, 10. tranše CZ0001006241 14.01.2022 31.10.2031 4 141 720 0001) 10,5 -28,517*) Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2021–2032, 1,75 %
138. emise, 12. tranše CZ0001006233 14.01.2022 23.06.2032 6 971 370 0002) 11,2 3,163 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2020–2040, 1,50 %
125. emise, 20. tranše CZ0001005920 14.01.2022 24.04.2040 2 305 190 0003) 20,0 3,317 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2018–2029, 2,75 %
105. emise, 20. tranše CZ0001005375 28.01.2022 23.07.2029 4 000 000 0004) 11,4 3,252 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2021–2032, 1,75 %
138. emise, 13. tranše CZ0001006233 28.01.2022 23.06.2032 4 063 390 0005) 11,2 3,130 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2021–2037, 1,95 %
142. emise, 3. tranše CZ0001006316 28.01.2022 30.07.2037 2 410 000 0006) 15,9 3,165 Česká národní
banka

*) Průměrný spread (bps).

1) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 141 720 000 Kč.

2) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 6 971 370 000 Kč.

3) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 305 190 000 Kč.

4) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 000 000 000 Kč.

5) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 063 390 000 Kč.

6) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 2 410 000 000 Kč.

Nejčtenější