Novinky

Výsledky aukcí SDD za rok 2021

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • SDD
  • Státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Výsledky

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum vydání

Datum splatnosti

Prodaná jmenovitá hodnota
celkem (Kč)

Původní doba splatnosti
(roky)

Průměrný
výnos (%) /
Spread
(bps)

Administrátor

Výsledky aukcí SDD - 2021
Státní dluhopis České republiky,
2015–2026, 1,00 %
95. emise, 25. tranše CZ0001004469 15.01.2021 26.06.2026 6 628 720 0001) 11,0 0,881 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2020–2029, 0,05 %
130. emise, 8. tranše CZ0001006076 15.01.2021 29.11.2029 7 048 910 0002) 9,3 1,199 Česká národní
banka
Státní dluhopis České republiky,
2020–2040, 1,50 %
125. emise, 12. tranše CZ0001005920 15.01.2021 24.04.2040 1 436 000 000 20,0 1,638 Česká národní
banka

*) Průměrný spread (bps).

1) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 6 628 720 000 Kč.

2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější