Novinky

Výsledky aukcí SDD za rok 2019

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Hospodaření vládního sektoru
  • SDD
  • Veřejný sektor
  • Výsledky
  • Státní dluhopisy
Aktualizováno 17. 7. 2019 14:00

Oficiální název

Číslo emise a tranše

Kód emise/ISIN

Datum vydání

Datum splatnosti

Prodaná jmenovitá hodnota
celkem (Kč)

Původní doba splatnosti
(roky)

Průměrný
výnos (%) /
Spread
(bps)

Administrátor

Výsledky aukcí SDD - 2019
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 13. tranše CZ0001005037 11.01.2019 10.02.2027 8 456 820 000 10,0 1,806 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 15. tranše CZ0001001796 11.01.2019 04.12.2036 1 247 000 000 1) 30,0 2,379  Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 10. tranše CZ0001005375 25.01.2019 23.07.2029 10 051 040 000 2) 11,4 1,980 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 10. tranše CZ0001005243 25.01.2019 13.10.2033 5 163 810 000 3) 16,0 2,321 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 14. tranše CZ0001005037 08.02.2019 10.02.2027 5 573 320 000 4) 10,0 1,740 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 11. tranše CZ0001005375 08.02.2019 23.07.2029 10 478 470 000 5) 11,4 1,866 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 17. tranše CZ0001004477 08.02.2019 15.05.2030 7 944 700 000 6) 15,0 2,008 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 1. tranše CZ0001005706 22.02.2019 20.08.2021 100 000 000 EUR 7) 2,5 -0,030 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 12. tranše CZ0001005375 01.03.2019 23.07.2029 5 332 270 000 11,4 1,920 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 18. tranše CZ0001004477 01.03.2019 15.05.2030 10 171 750 000 15,0 2,070 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 16. tranše CZ0001001796 01.03.2019 04.12.2036 2 344 670 000 8) 30,0 2,592 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 16. tranše CZ0001004469 08.03.2019 26.06.2026 5 369 320 000 11,0 1,889 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 11. tranše CZ0001005243 08.03.2019 13.10.2033 6 880 900 000 16,0 2,429 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 3. tranše CZ0001002059 08.03.2019 26.11.2057 200 000 000 9) 50,0 2,896 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 15. tranše CZ0001005037 22.03.2019 10.02.2027 3 927 370 000 10,0 1,957 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 13. tranše CZ0001005375 22.03.2019 23.07.2029 4 183 060 000 10) 11,4 1,967 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 19. tranše CZ0001004477 22.03.2019 15.05.2030 4 061 340 000 11) 15,0 2,064 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 17. tranše CZ0001004469 05.04.2019 26.06.2026 6 337 020 000 11,0 1,795 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 12. tranše CZ0001005243 05.04.2019 13.10.2033 5 872 250 000 12) 16,0 2,300 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 2. tranše CZ0001005706 12.04.2019 20.08.2021 100 000 000 EUR 13) 2,5  -0,118 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2030, 0,95 %
94. emise, 20. tranše CZ0001004477 12.04.2019 15.05.2030 5 998 990 000 14) 15,0 2,021 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 4. tranše CZ0001002059 12.04.2019 26.11.2057 562 080 000 15) 50,0 2,859 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 18. tranše CZ0001004469 26.04.2019 26.06.2026 3 270 190 000 16) 11,0 1,767 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 13. tranše CZ0001005243 26.04.2019 13.10.2033 3 741 210 000 17) 16,0 2,238 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky, 2006-2036, 4,20 %
49. emise, 17. tranše CZ0001001796 26.04.2019 04.12.2036 2 399 580 000 18) 30,0 2,474 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 16. tranše CZ0001005037 17.05.2019 10.02.2027 3 708 030 000 10,0 1,755 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 14. tranše CZ0001005243 17.05.2019 13.10.2033 5 840 110 000 19) 16,0 2,194 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 5. tranše CZ0001002059 17.05.2019 26.11.2057 644 590 000 20) 50,0 2,827 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 19. tranše CZ0001004469 31.05.2019 26.06.2026 5 541 090 000 21)  11,0 1,693 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2018-2029, 2,75 %
105. emise, 14. tranše CZ0001005375 31.05.2019 23.07.2029 3 438 110 000 22) 11,4 1,725 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 6. tranše CZ0001002059 31.05.2019 26.11.2057 1 157 710 000 23) 50,0 2,768 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2015-2026, 1,00 %
95. emise, 20. tranše CZ0001004469 14.06.2019 26.06.2026 3 875 970 000 24) 11,0 1,546 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 15. tranše CZ0001005243 14.06.2019 13.10.2033 4 628 190 000 25) 16,0 1,884 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 3. tranše CZ0001005706 21.06.2019 20.08.2021 200 000 000 EUR 2,5 -0,309 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 16. tranše CZ0001005243 28.06.2019 13.10.2033 4 238 000 000 26)  16,0 1,755 Česká národní
banka
Dluhopis České
republiky 2007-2057, 4,85 %
53. emise, 7. tranše CZ0001002059 28.06.2019 26.11.2057 1 459 670 000 27)  50,0 2,574 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2027, 0,25 %
100. emise, 17. tranše CZ0001005037 12.07.2019 10.02.2027 3 392 770 000 28) 10,0 1,410 Česká národní
banka
Státní dluhopis České
republiky, 2017-2033, 2,00 %
103. emise, 17. tranše CZ0001005243 12.07.2019 13.10.2033 4 149 890 000 29) 16,0 1,702 Česká národní
banka
Státní eurodluhopis České
republiky, 2019-2021, 0,00 %
109. emise, 4. tranše CZ0001005706 19.07.2019 20.08.2021 165 000 000 EUR 2,5 -0,357 Česká národní
banka

*) Průměrný spread (bps).

1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč.

2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč.

3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 315 180 000 Kč.

4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 940 000 000 Kč.

5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 225 000 000 Kč.

6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 850 000 000 Kč.

7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 400 000 000 EUR.

8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 970 000 000 Kč.

9) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 200 000 000 Kč.

10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 348 640 000 Kč.

11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 5 038 750 000 Kč.

12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 855 000 000 Kč.

13) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 65 000 000 EUR.

14) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 998 990 000 Kč.

15) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 562 080 000 Kč.

16) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 13 679 650 000 Kč.

17) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč.

18) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 164 380 000 Kč.

19) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 840 110 000 Kč.

20) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 644 590 000 Kč.

21) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 5 541 090 000 Kč.

22) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 438 110 000 Kč.

23) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 157 710 000 Kč.

24) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 3 875 970 000 Kč.

25) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 628 190 000 Kč.

26) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 20 000 000 000 Kč.

27) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 1 459 670 000 Kč.

28) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 200 000 000 Kč.

29) Dluhopisy byly prodány z majetkového účtu MF ve jmenovité hodnotě 4 149 890 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější