Novinky

Výsledky aukcí SDD za rok 2013

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Aukce
 • SDD
 • Státní dluhopisy
 • Střednědobé
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 8. 11. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 29.5.2013
 • Výsledek aukce ze dne 12.6.2013
 • Výsledek aukce ze dne 10. 7. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 24.7.2013
 • Výsledek aukce ze dne 8. 8. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 21. 8. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 4. 9. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 19. 9. 2013
 • Oprava výsledku aukce 63. emise 18. tranše
 • Výsledek aukce ze dne 10. 10. 2013
 • Výsledek aukce ze dne 6.11.2013

Oficiální název Číslo emise a tranše Kód emise/ISIN Datum emise Datum splatnosti Objem emise (CZK) Původní doba splatnosti
(roky)
Průměrný
výnos (%) /
Spread (bps)
Administrátor
Výsledky aukcí SDD - 2013
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 1. tranše
CZ0001003834  14.01.2013   29.10.2019  5 681 940 0001)   6,8  1,492  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2012-2017, VAR %
 Státní dluhopis
67. emise 11. tranše
CZ0001003438 14.01.2013 23.07.2017 3 530 670 000   5,5  -21,081*)  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2007-2022, 4,70 %
 Státní dluhopis
52. emise 8. tranše
CZ0001001945 28.01.2013 12.09.2022 4 425 990 0002) 15,2  1,963  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
 Státní dluhopis
77. emise 1. tranše
CZ0001003842 28.01.2013 28.07.2016 3 415 050 0003)   3,5  0,628  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2010-2015, 3,40 %
 Státní dluhopis
60. emise 11. tranše
CZ0001002737 11.02.2013 01.09.2015 3 536 000 0004)   5,5  0,501  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2006-2036, 4,20 %
 Státní dluhopis
49. emise 4. tranše
CZ0001001796 11.02.2013 04.12.2036 2 394 420 0005) 30,0  3,066  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
 Státní dluhopis
77. emise 2. tranše
CZ0001003842 25.02.2013 28.07.2016 3 221 320 000     3,5  0,833  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
 Státní dluhopis
78. emise 1. tranše
CZ0001003859 25.02.2013 25.08.2028 4 635 260 0006)   15,5  2,833  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
 Státní dluhopis
76. emise 2. tranše
CZ0001003834 11.03.2013 29.10.2019 5 735 910 000     6,8 1,652  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
 Státní dluhopis
63. emise 14. tranše
CZ0001003123 11.03.2013 18.04.2023 3 187 350 000     12,0     25,530*)  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
 Státní dluhopis
77. emise 3. tranše
CZ0001003842 25.03.2013 28.07.2016 3 066 250 000     3,5  0,725  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2007-2022, 4,70 %
 Státní dluhopis
52. emise 9. tranše
CZ0001001945 25.03.2013 12.09.2022 3 020 000 000     15,2 1,792  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
 Státní dluhopis
76. emise 3. tranše
CZ0001003834 08.04.2013 29.10.2019 5 825 880 000     6,8 1,498  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
 Státní dluhopis
78. emise 2. tranše
CZ0001003859 08.04.2013 25.08.2028 1 824 850 000     15,5  2,644  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
Státní dluhopis
77. emise 4. tranše
CZ0001003842 29.04.2013 28.07.2016 2 337 340 000     3,5 0,544  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
Státní dluhopis
63. emise 15. tranše
CZ0001003123 29.04.2013 18.04.2023 3 584 960 000     12,0    21,703*)   Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2012-2017, VAR %
 Státní dluhopis
67. emise 12. tranše
CZ0001003438 20.05.2013 23.07.2017 2 310 020 000   5,5  -9,169*)  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2006-2036, 4,20 %
Státní dluhopis
49. emise 5. tranše
CZ0001001796 20.05.2013 04.12.2036 1 894 160 000 30,0  2,758  Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
 
Státní dluhopis
76. emise 4. tranše
CZ0001003834 03.06.2013 29.10.2019 3 192 660 000 6,8 1,357  Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
 
Státní dluhopis
63. emise 16. tranše
CZ0001003123 03.06.2013 18.04.2023 2 162 880 000 12,0 16,073*)  Česká národní banka

Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %

Státní dluhopis
76. emise 5. tranše
CZ0001003834 17.06.2013

29.10.2019

4 646 810 000

6,8

1,697 

Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
Státní dluhopis
78. emise 3. tranše
CZ0001003859 17.06.2013

25.08.2028

1 326 530 000 15,5

2,827

Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
Státní dluhopis
77. emise 5. tranše
 CZ0001003842 15.07.2013 28.07.2016 2 694 310 000 3,5 0,879 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
Státní dluhopis
63. emise 17. tranše
 CZ0001003123  15.07.2013  18.04.2023 3 193 870 000 12,0  18,945*) Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 6. tranše
CZ0001003834 29.07.2013 29.10.2019 1 928 920 000 6,8 1,673 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
Státní dluhopis
78. emise 4. tranše
CZ0001003859 29.07.2013 25.08.2028 2 390 000 000 15,5 2,875 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2005-2020, 3,75 %
Státní dluhopis
46. emise 11. tranše
CZ0001001317 12.08.2013 12.09.2020 1 918 000 000 7) 15.0 1,932 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
Státní dluhopis
63. emise 18. tranše
CZ0001003123 12.08.2013 18.04.2023 4 489 920 000 12.0 17,341*) Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2012-2017, VAR %
Státní dluhopis
67. emise 13. tranše
CZ0001003438 26.08.2013 23.07.2017 2 042 960 0008) 5,5 -10,795*) Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2007-2022, 4,70 %
Státní dluhopis
52. emise 10. tranše
CZ0001001945 26.08.2013 12.09.2022 1 700 100 0009) 15,2 2,345 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2005-2020, 3,75 %
Státní dluhopis
46. emise 12. tranše
CZ0001001317 09.09.2013 12.09.2020 1 800 000 000 10) 15,0 2,065 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
Státní dluhopis
78. emise 5. tranše
CZ0001003859 09.09.2013 25.08.2028 2 465 000 000 15,5 3,108 Česká národní banka
Dluhopis České republiky
2011-2023, VAR %
Státní dluhopis
63. emise 19. tranše
CZ0001003123 23.09.2013 18.04.2023 4 281 280 000 11) 12,0 10,992*) Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 7. tranše
CZ0001003834 23.09.2013 29.10.2019 4 998 560 000 6,8 1,786 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 8. tranše
CZ0001003834 14.10.2013 29.10.2019 5 037 430 000 12) 6,8 1,732 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
Státní dluhopis
78. emise 6. tranše
CZ0001003859 14.10.2013 25.8.2028 3 068 000 000 13) 15,5 3,041 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2016, 0,50 %
Státní dluhopis
77. emise 6. tranše
CZ0001003842 29.10.2013 28.7.2016 5 264 690 000 14) 3,5 0,511 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 9. tranše
CZ0001003859 29.10.2013 29.10.2019 5 629 840 000 6,8 1,693 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2019, 1,50 %
Státní dluhopis
76. emise 10. tranše
CZ0001003834 11.11.2013 29.10.2019 5 246 540 000 6,8 1,638 Česká národní banka
Státní dluhopis České republiky
2013-2028, 2,50 %
Státní dluhopis
78. emise 7. tranše
CZ0001003859 11.11.2013 25.8.2028 3 000 000 000 15,5 2,965 Česká národní banka

*) Průměrný spread (bps)

1) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
2) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě   524 100 000 Kč
3) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
4) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě    824 120 000 Kč
5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3 000 000 000 Kč
6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 999 900 000 Kč
8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 433 340 000 Kč
9) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč
10) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 233 700 000 Kč
11) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 336 100 000 Kč
12) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě2 000 000 000 Kč
13) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč
14) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč

Doporučované

Nejčtenější