Novinky

Výsledky aukcí SDD za rok 2011

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SDD

Oficiální název Číslo emise a tranše Kód emise/ISIN Datum emise Datum splatnosti Objem emise (CZK) Původní doba splatnosti
(roky)
Průměrný
výnos (%) /
Spread (bps)
Administrátor
Eurodluhopis České republiky
2009-2015, VAR %
Eurodluhopis ČR  XS0453511577 10.01.2011  05.10.2015  37 510 000 1)

42,345 2)

Citibank N.A.
Dluhopis České republiky 2008-2016, VAR % Státní dluhopis
55. emise 7. tranše
 CZ0001002331 17.01.2011  27.10.2016  6 384 870 000 3)

27,211 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2009-2024,  5,70 % Státní dluhopis
58. emise 10. tranše
 CZ0001002547 31.01.2011  25.05.2024  4 877 010 000 15 

4,223

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2007-2017,  4,00 % Státní dluhopis
51. emise 10. tranše
 CZ0001001903 14.02.2011  11.04.2017  6 138 000 000 10

3,521

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2014,  2,75 % Státní dluhopis
62. emise 1. tranše
 CZ0001002869 28.02.2011  31.03.2014  7 888 620 000 3

2,694

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2010-2021,  3,85 % Státní dluhopis
61. emise 2. tranše
 CZ0001002851 14.03.2011  29.09.2021  5 836 630 000 11

4,187

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2008-2016, VAR % Státní dluhopis
55. emise 8. tranše
 CZ0001002331 28.03.2011  27.10.2016  6 894 810 000 4)

30,622 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2007-2017,  4,00 % Státní dluhopis
51. emise 11. tranše
 CZ0001001903 11.04.2011  11.04.2017  6 775 810 000 10

3,603

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2023, VAR % Státní dluhopis
63. emise 1. tranše
 CZ0001003123 18.04.2011  18.04.2023  7 772 270 000 12

46,514 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2014, 2,75 % Státní dluhopis
62. emise 2. tranše
 CZ0001002869 02.05.2011  31.03.2014  7 632 560 000 3

2,502

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2010-2021, 3,85 % Státní dluhopis
61. emise 3. tranše
 CZ0001002851 16.05.2011  29.09.2021  5 100 000 000 11

3,840

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2008-2016, VAR % Státní dluhopis
55. emise 9. tranše
 CZ0001002331 30.05.2011  27.10.2016  6 566 800 000

22,535 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2009-2024,  5,70 % Státní dluhopis
58. emise 11. tranše
 CZ0001002547 13.06.2011  25.05.2024  5 773 120 000 15 

3,848

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2014,  2,75 % Státní dluhopis
62. emise 3. tranše
 CZ0001002869 27.06.2011  31.03.2014  7 022 210 000 3

2,218

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2023, VAR % Státní dluhopis
63. emise 2. tranše
 CZ0001003123 25.07.2011  18.04.2023  6 850 000 000 12

48,569 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2007-2017,  4,00 % Státní dluhopis
51. emise 12. tranše
 CZ0001001903 15.08.2011  11.04.2017  7 282 450 000 10

2,877

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2009-2024,  5,70 % Státní dluhopis
58. emise 12. tranše
 CZ0001002547 12.09.2011  25.05.2024  6 256 050 000 15 

3,193

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2008-2016, VAR % Státní dluhopis
55. emise 10. tranše
 CZ0001002331 19.09.2011  27.10.2016  7 786 790 000 5)

24,673 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2014,  2,75 % Státní dluhopis
62. emise 4. tranše
 CZ0001002869 26.09.2011  31.03.2014  8 197 720 000 3

1,633

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2010-2021,  3,85 % Státní dluhopis
61. emise 4. tranše
 CZ0001002851 10.10.2011  29.09.2021  6 203 600 000 11

3,166

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2023, VAR % Státní dluhopis
63. emise 3. tranše
 CZ0001003123 24.10.2011  18.04.2023  7 469 000 000 12

49,503 2)

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2014,  2,75 % Státní dluhopis
62. emise 5. tranše
 CZ0001002869 31.10.2011  31.03.2014  7 216 360 000 3

1,599

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2009-2024, 5,70 % Státní dluhopis
58. emise 13. tranše
 CZ0001002547 07.11.2011  25.05.2024  2 618 500 000 6) 15

3,510

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2010-2021,  3,85 % Státní dluhopis
61. emise 5. tranše
 CZ0001002851 21.11.2011  29.09.2021  6 730 260 000 11

3,864

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2007-2017,  4,00 % Státní dluhopis
51. emise 13. tranše
 CZ0001001903 05.12.2011  11.04.2017  8 792 210 000 7) 10

3,526

Česká národní banka
Dluhopis České republiky 2011-2023, VAR % Státní dluhopis
63. emise 4. tranše
 CZ0001003123 12.12.2011  18.04.2023  3 036 100 000 8) 12

103,814 2)

Česká národní banka
Výsledky aukcí SDD - 2011

1) Doprodej z vlastního portolia MF ČR (v měně EURO)

2) Průměrný spread (bps)

3) Prodej z vlastního portolia MF ČR

4) Doprodej z vlastního portolia MF ČR v nominální hodnotě 5.508.540.000,00 Kč

5) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2.260.140.000,00 Kč

6) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3.397.350.000,00 Kč a na Jaderný účet dluhopisy v nominální hodnotě 1.400.000.000,00 Kč

7) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 2.774.050.000,00 Kč

8) Nad rámec aukce nabyl emitent na majetkový účet dluhopisy ve jmenovité hodnotě 3.963.900.000,00 Kč

Nejčtenější