Novinky

Oznámení o aukci SPP 39 T 19/02

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • SPP
  • Veřejný sektor

Oznámení Ministerstva financí o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 730)

Oznámení o aukci SPP 39 T 19/02
Název emise: SPP 39 T 19/02
Kód emise: 21811730
ISIN: CZ0001004782
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 18. 11. 2016
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise:***) ****) 30 000 000 000 až 40 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce:***) 0 až 10 000 000 000 Kč
Datum aukce: 18. 2. 2016
Datum emise: 19. 2. 2016
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na tři desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
***) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu
Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky
Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

****) Z celkové jmenovité hodnoty emise je 30 000 000 000 Kč určeno do portfolia MF

Doporučované

Nejčtenější