Novinky

Oznámení o aukci SPP 39 T 10 mld 20/04

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 646)

Oznámení o aukci SPP 39 T 10 mld 20/04
Název emise: SPP 39 T 10 mld  20/04
Kód emise: 21801646
ISIN: CZ0001003537
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti:

18. 1. 2013

Nominální hodnota: 1 000 000 Kč
Celkový objem emise: 10 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 10 000 000 000 Kč
Datum aukce: 19. 4. 2012
Datum emise: 20. 4. 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*)     Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**)   Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek 

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější