Novinky

Oznámení o aukci SPP 52T 7 mld 03/09

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení o aukci SPP 52T 7 mld 03/09

 Kód emise:

 20209433

 Název emise:

 SPP 52T 7 mld 03/09

 ISIN:

 CZ0001000947

  Název a adresa emitenta:*)

 Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
 Letenská 15
118 10 Praha 1

 Typ dluhopisu:

 na doručitele

 Forma dluhopisu:

 zaknihovaný cenný papír (ČNB)

 Datum emise:

  03. 09. 2004

 Datum splatnosti:

  02. 09. 2005

 Jmenovitá hodnota cenného papíru:

 1 000 000 Kč

 Objem emise:

 7 000 000 000 Kč

Nabízený objem do aukce: 

 7 000 000 000 Kč

 Datum aukce:

 02. 09. 2004

 Uzávěrka příjmu objednávek:

  12:00

 Způsob prodeje dluhopisů:

 holandská aukce

 Způsob zadávání objednávek:

 v procentech na dvě desetinná místa

 Název agenta:

  Česká národní banka

*) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější