Novinky

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 15/10

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 15/10
 Kód emise: 21410438  
 Název emise: SPP 52T 5 mld 15/10
 ISIN:  CZ0001000996
 Název a adresa emitenta:*)  Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
 Typ dluhopisu:  na doručitele
 Forma dluhopisu:  zaknihovaný cenný papír (ČNB)
 Datum emise:  15. 10. 2004
 Datum splatnosti:  14. 10. 2005
 Jmenovitá hodnota cenného papíru:  1 000 000 Kč
 Objem emise:   5 000 000 000 Kč
 Nabízený objem do aukce:   5 000 000 000 Kč
 Datum aukce:  14. 10. 2004
 Uzávěrka příjmu objednávek:  12:00
 Způsob prodeje dluhopisů:  holandská aukce
 Způsob zadávání objednávek:  v procentech na dvě desetinná místa
 Název agenta:  Česká národní banka

*) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější