Novinky

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 03/12

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení o aukci SPP 52T 5 mld 03/12
Kód emise: 20212442
Název emise: SPP 52T 5 mld 03/12
ISIN: CZ0001001069
Název a adresa emitenta:*) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum emise: 3. 12. 2004
Datum splatnosti: 2. 12. 2005
Jmenovitá hodnota cenného papíru: 1 000 000 Kč
Objem emise: 5 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 2. 12. 2004
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější