Novinky

Oznámení o aukci SPP 39T 5 mld 05/11

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SPP
  • Oznámeni

Oznámení o aukci SPP 39T 5 mld 05/11
Kód emise: 20508439
Název emise: SPP 39T 5 mld 05/11
ISIN: CZ0001001002
Název a adresa emitenta:*)

Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Typ dluhopisu:

na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum emise: 05. 11. 2004
Datum splatnosti: 05. 08. 2005
Jmenovitá hodnota cenného papíru: 1 000 000 Kč

Objem emise:

5 000 000 000 Kč
Nabízený objem do aukce: 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 04. 11. 2004
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa

Název agenta:

Česká národní banka

*) Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidel systému krátkodobých dluhopisů

Seznam přímých účastníků aukcí státních pokladničních poukázek

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější