Novinky

Oznámení o aukci 7. tranše 142. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce
  • Primární aukce SDD
  • Oznámení
  • Státní dluh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 7. tranše 142. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %
ISIN: CZ0001006316
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 30. července 2037
Kupon: 1,95 %
Poměrný výnos dluhopisu: 96,70 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 3,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 25. leden 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 25. leden 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 26. leden 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 27. leden 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka


Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 142. emise státních dluhopisů

 

Doporučované

Nejčtenější