Novinky

Oznámení o aukci 20. tranše 138. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Primární aukce
  • Primární aukce SDD
  • Aukce
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Emise

Oznámení o aukci 20. tranše 138. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %
ISIN: CZ0001006233
Emitent:     Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru:     Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 23. června 2032
Kupon: 1,75 %
Poměrný výnos dluhopisu:  117,95 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 4,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. února 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 22. února 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 23. února 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 24. února 2023
Typ aukce:     americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce:     Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 138. emise státních dluhopisů

 

Doporučované

Nejčtenější