Novinky

Oznámení o aukci 13. tranše 150. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce
  • Primární aukce SDD
  • Emise
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emise dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru

Oznámení o aukci 13. tranše 150. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 %
ISIN: CZ0001006688
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Osoba vedoucí evidenci zaknihovaného cenného papíru: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Datum splatnosti: 30. září 2030
Kupon: 5,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 287,67 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 7,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 8. březen 2023
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 8. březen 2023 do 12:00
  nekonkurenční - 9. březen 2023 do 12:00
Datum vydání tranše: 10. březen 2023
Typ aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg
Organizátor aukce: Česká národní banka
Administrátor emise: Česká národní banka


Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy jsou vydávány a prodávány podle Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.


Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 150. emise státních dluhopisů

 

Doporučované

Nejčtenější