Novinky

Oznámení o aukci 20. tranše 105. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
  • Oznámení

OZNÁMENÍ O AUKCI 20. TRANŠE 105. EMISE STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %
ISIN: CZ0001005375
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 23. července 2029
Kupon: 2,75 %
Poměrný výnos dluhopisu: 142,40 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 4,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 26. ledna 2022
Uzávěrka příjmu objednávek:

konkurenční - 26. ledna 2022 do 12:00

  nekonkurenční - 27. ledna 2022 do 12:00
Datum vydání tranše: 28. ledna 2022
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 105. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější