Novinky

Oznámení o aukci 2. tranše 146. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce SDD
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 2. tranše 146. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 %
ISIN: CZ0001006480
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 24. dubna 2024
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 1 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 200,0 mil. EUR***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 18. května 2022
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 18. května 2022 do 12:00
  nekonkurenční - neuskuteční se
Datum vydání tranše: 20. května 2022
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Tyto dluhopisy mohou být použity v Eurosystému jako zajištění proti poskytnutému úvěru ze strany Evropské centrální banky.

Ministerstvo financí je v případě poptávky a vhodných tržních podmínek připraveno navýšit v průběhu konání aukce prodávanou jmenovitou hodnotu tak, aby minimální jmenovitá hodnota v oběhu dosáhla hodnoty 500 mil. EUR.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 146. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější