Novinky

Oznámení o aukci 2. tranše 142. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Primární aukce SDD
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 2. tranše 142. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %
ISIN: CZ0001006316
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 30. července 2037
Kupon: 1,95 %
Poměrný výnos dluhopisu: 14,96 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 2,0 mld. Kč***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. září 2021
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 22. září 2021 do 12:00
nekonkurenční - 23. září 2021 do 12:00
Datum vydání tranše: 24. září 2021
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 142. emise státních dluhopisů

Nejčtenější