Novinky

Oznámení o aukci 7. tranše 130. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 7. tranše 130. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %
ISIN: CZ0001006076
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 29. listopadu 2029
Kupon: 0,05 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,26 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 3,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 16. prosince 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 16. prosince 2020 do 12:00
nekonkurenční - 17. prosince 2020 do 12:00
Datum vydání tranše: 18. prosince 2020
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 130. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější