Novinky

Oznámení o aukci 18. tranše 61. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení o aukci 18. tranše 61. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon: 3,85 %
Poměrný výnos dluhopisu: 285,54 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč

Celková jmenovitá hodnota

nabízená do konkurenční části aukce: **

max. 1,27347 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 24. června 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 24. června 2020 do 12:00
nekonkurenční - neuskuteční se
Datum vydání tranše: 26. června 2020
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější