Novinky

Oznámení o aukci 17. tranše 61. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 17. tranše 61. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 % *
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon: 3,85 %
Alikvotní úrokový výnos: 196,78 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč

Celková jmenovitá hodnota

nabízená do konkurenční části aukce: **

max. 5,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 1. dubna 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 1. dubna 2020 do 12:00
nekonkurenční - 2. dubna 2020 do 12:00
Datum vydání tranše: 3. dubna 2020
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější