Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 129. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 1. tranše 129. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %
ISIN: CZ0001006043
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 27. července 2027
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 1 000 EUR
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce:**
max. 300,0 mil. EUR***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. července 2020
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 15. července 2020 do 12:00
nekonkurenční - neuskuteční se
Datum vydání tranše: 17. července 2020
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

* Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
** Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
*** V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX. Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 129. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější