Novinky

Oznámení o aukci 15. tranše 52. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 15. tranše 52. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007–2022, 4,70 %
ISIN: CZ0001001945
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 12. září 2022
Kupon: 4,70 %
Poměrný výnos dluhopisu: 330,31 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 4,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 23. května 2018
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 23. května 2018 do 12:00
nekonkurenční - 24. května 2018 do 12:00
Datum vydání tranše: 25. května 2018
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 52. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější