Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 103. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 1. tranše 103. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky*
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2017–2033, 2,00 %
ISIN: CZ0001005243
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 13. října 2033
Kupon: 2,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,0 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 4,0 mld. Kč***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 11. října 2017
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 11. října 2017 do 12:00
nekonkurenční - 12. října 2017 do 12:00
Datum vydání tranše: 13. října 2017
Způsob aukce: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci uveřejňuje emitent nejpozději jeden pracovní den před datem aukce.
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu.
***) V případě této aukce se na základě oprávnění emitenta ruší aukční limit stanovený dle bodu IX Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 103. emise státních dluhopisů

Nejčtenější