Novinky

Oznámení o aukci 14. tranše 76. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 14. tranše 76. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 % *
ISIN: CZ0001003834
Název emitenta: Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 29. října 2019
Kupon: 1,50 %
Poměrný výnos dluhopisu: 81,67 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
6,0 až 10,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 13. května 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    -   13. května 2015 do 12:00
  nekonkurenční -  14. května 2015 do 12:00
Datum vydání tranše: 15. května 2015
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu 

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 76. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější