Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 96. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 8. 9. 2015
  • Doplněn odkaz na emisní podmínky
  • Změna Celkové jmenovité hodnoty nabízené do konkurenční části

Oznámení o aukci 1. tranše 96. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %
ISIN: CZ0001004592
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 9. listopadu 2017
Kupon: 0,00 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
Max. 15,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 9. září 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 9. září 2015 do 12:00
nekonkurenční - 10. září 2015 do 12:00
Datum vydání tranše: 11. září 2015
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci je uveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**) Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 96. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější