Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 94. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Oznámení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 11. 5. 2015 14:00
  • Doplněna hodnota Kuponu a odkaz na Emisní podmínky

Oznámení o aukci 1. tranše 94. emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %
ISIN: CZ0001004477
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 15. května 2030
Kupon: 0,95 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
4,0 až 8,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 13. května 2015
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 13. května 2015 do 12:00
  nekonkurenční - 14. května 2015 do 12:00
Datum vydání tranše: 15. května 2015
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je uveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     Ministerstvo financí si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 94. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější