Novinky

Oznámení o aukci 7. tranše 77. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení o aukci 7. tranše 77. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 % *
ISIN: CZ0001003842
Název emitenta: Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Datum splatnosti: 28. července 2016
Kupon: 0,50 %
Alikvotní úrokový výnos: 24,86 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
3 až 5 mld. Kč ***
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 22. ledna 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 22. ledna 2014 do 12:00
nekonkurenční - 23. ledna 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 27. ledna 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 
***) MF má v plánu nakoupit 5–10 mld. Kč Státního dluhopisu ČR, 2013-2016, 0,50% do vlastního portfolia za účelem výměny dluhopisů na sekundárním trhu

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 77. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější