Novinky

Oznámení o aukci 16. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení

Oznámení o aukci 16. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %  *
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon: 3,85 %
Alikvotní úrokový výnos: 164,69 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč

Celková jmenovitá hodnota

nabízená do konkurenční části aukce: **

3,0 až 7,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 26. února 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční     - 26. února 2014 do 12:00
  nekonkurenční  - 27. února 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 3. března 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)       Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější