Novinky

Oznámení o aukci 12. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Aukce
  • Oznámeni
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Oznámení o aukci 12. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007-2022, 4,70%*
ISIN: CZ 0001001945
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 12. října  2022
Kupon: 4,70 %
Alikvotní úrokový výnos: 202,36 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do
konkurenční části aukce:**
3,0 až 7,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 12. února 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 12. února 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 13. února 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 17. února 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky 52. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější