Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 89. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Oznámení
Aktualizováno 10. 3. 2014 18:00
  • doplnění emisních podmínek 89. emise státních dluhopisů

Oznámení o aukci 1. tranše 89. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %
ISIN: CZ0001004253
Název emitenta: Česká republika – Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Datum splatnosti: 17. září 2025
Kupon: 2,40 %
Poměrný výnos dluhopisu: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota
nabízená do konkurenční části aukce: **
4,0 až 8,0 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 12. března 2014
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční - 12. března 2014 do 12:00
  nekonkurenční - 13. března 2014 do 12:00
Datum vydání tranše: 17. března 2014
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)      Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit celkovou jmenovitou hodnotu aukce v jejím průběhu

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Emisní podmínky 89. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější