Novinky

Oznámení o aukci 9. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 9. tranše 52. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007-2022, 4,70%*
ISIN: CZ 0001001945
Název emitenta: Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 12. září  2022
Kupon: 4,70 %
Alikvotní úrokový výnos: 251,97 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do konkurenční
části aukce:**
2 až 4 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 20. března 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 20. března 2013 do 12:00
  nekonkurenční - 21. března 2013 do 12:00
Datum vydání tranše: 25. března 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem emise v průběhu aukce 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 52. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější