Novinky

Oznámení o aukci 3. tranše 77. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Emise
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 3. tranše 77. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 % *
ISIN: CZ0001003842
Název emitenta: Ministerstvo financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 28. července 2016
Kupon: 0,50 %
Alikvotní úrokový výnos: 7,92 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do konkurenční
části aukce:**
2 až 4 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 20. března 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 20. března 2013 do 12:00
  nekonkurenční - 21. března 2013 do 12:00 
Datum vydání tranše: 25. března 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem emise v průběhu aukce 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 77. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější