Novinky

Oznámení o aukci 12. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Oznámeni
  • Aukce
  • Emise dluhopisů
  • Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů
  • Emise
  • Veřejný sektor

Oznámení o aukci 12. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2012-2017, VAR % *
ISIN: CZ0001003438
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 23. července 2017
Kupon: VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 48,75 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená
do konkurenční části aukce:**
1 až 3 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. května 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    - 15. května 2013 do 12:00
  nekonkurenční - 16. května 2013 do 12:00 
Datum vydání tranše: 20. května 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 67. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější