Novinky

Oznámení o aukci 11. tranše 60. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Aukce
  • Veřejný sektor
  • SDD
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 11. tranše 60. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2015, 3,40 % *
ISIN: CZ 0001002737
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 1. září 2015
Kupon (vyplácen ročně): 3,40 %
Alikvotní úrokový výnos:

151,11 Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízená jmenovitá hodnota do
konkurenční části aukce:**
2 až 4 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 6. února 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    -  6. února 2013 do 12:00
  nekonkurenční -  7. února 2013 do 12:00***
Datum vydání tranše: 11. února 2013
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)       Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 60. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější