Novinky

Oznámení o aukci 9. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 9. tranše 61. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2010-2021, 3,85 %  *
ISIN: CZ0001002851
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 29. září 2021
Kupon (vyplácen ročně): 3,85 %
Alikvotní úrokový výnos:

276,99 Kč

Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 3 – 5 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 13. června 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční     - 13. června 2012 do 12:00
  nekonkurenční  - 14. června 2012 do 12:00***
Datum vydání tranše: 18. června 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)       Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 61. emise státních dluhopisů

Nejčtenější