Novinky

Oznámení o aukci 9. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 9. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2003-2018, 4,60%*
ISIN: CZ 0001000822
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 18. srpna 2018
Kupon (vyplácen ročně): 4,60 %
Alikvotní úrokový výnos: 232,56 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Jmenovitá hodnota nabízená do
konkurenčního kola aukce: **
0 – 9 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. února 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 15. února 2012 do 12:00
  nekonkurenční 16. února 2012 do 14:45
Datum vydání tranše: 20. února 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**) Nabízená jmenovitá hodnota je dohromady za obě aukce, které se konají ve stejný den 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 41. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější