Novinky

Oznámení o aukci 3. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 3. tranše 67. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2012-2017, VAR % *
ISIN: CZ0001003438
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 23. července 2017
Kupon (vyplácen ročně): VAR %
Alikvotní úrokový výnos: 54,60 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 5 - 8 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 11. dubna 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    11. dubna 2012 do 12:00
  nekonkurenční 12. dubna 2012 do 12:00 
Datum vydání tranše: 16. dubna 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu 

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 67. emise státních dluhopisů

Nejčtenější