Novinky

Oznámení o aukci 11. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 11. tranše 41. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2003-2018, 4,60%*
ISIN: CZ 0001000822
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum splatnosti: 18. srpna 2018
Kupon (vyplácen ročně): 4,60 %
Alikvotní úrokový výnos: 313,06 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 10 000 Kč
Nabízená jmenovitá hodnota do aukce: ** 0 – 9 mld. Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 18. dubna 2012
Uzávěrka příjmu objednávek: *** konkurenční    18. dubna 2012 do 12:00
  nekonkurenční 19. dubna 2012 do 12:00
Datum vydání tranše: 23. dubna 2012
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Komerční banka

*)     Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 41. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější