Novinky

Oznámení o aukci 11. tranše 56. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 11. tranše 56. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2009-2019 *
ISIN: CZ 0001002471
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. dubna 2019
Kupon (vyplácen ročně): 5,00 %
Alikvotní úrokový výnos: 220,83
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 15. září 2010
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    15. září 2010 do 12:00
  nekonkurenční 15. září 2010 2010 do 14:45***
Datum vydání tranše: 20. září 2010
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)  Snížení nabízeného objemu 11. tranše 56. emise má technické důvody a odráží zákonné limity emisních podmínek (maximální objem emise je 90 mld. Kč). V rámci tohoto sníženého objemu nabízeného do aukce bude proveden také doprodej 3 mld. Kč z vlastního portfolia MF, čímž bude nabídka této emise uzavřena.
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 56. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější