Novinky

Oznámení o aukci 4. tranše 57. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 4. tranše 57. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2009-2012 *
ISIN: CZ 0001002505
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. dubna 2012
Kupon (vyplácen ročně): VAR % ****
Alikvotní úrokový výnos: 129,15
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 19. srpna 2009
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    19. srpna 2009 do 12:00
  nekonkurenční 19. srpna 2009 do 14:45***
Datum vydání tranše: 24. srpna 2009
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)       Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)     MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)   Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo
****) Pro první půlroční výnosové období byla úroková sazba stanovena na 3,69 %

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 57. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější