Novinky

Oznámení o aukci 2. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 2. tranše 55. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2008-2016, VAR*
ISIN: CZ 0001002331
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 27. října 2016
Kupon (vyplácen ročně): VAR (p.a. %)
Alikvotní úrokový výnos: 33,29 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 10 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 19. listopadu 2008
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    19. listopadu 2008 do 12:00
  nekonkurenční 19. listopadu 2008 do 14:45***
Datum vydání tranše: 24. listopadu 2008
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 55. emise státních dluhopisů

Nejčtenější