Novinky

Oznámení o aukci 9. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 9. tranše 44. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2015, 3,80 %*
ISIN: CZ 0001001143
Název emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 11. dubna 2015
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 289,22 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 7 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 10. ledna 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 10. ledna 2007 do 12:00
  nekonkurenční 10. ledna 2007 do 14:45***
Datum vydání tranše: 15. ledna 2007
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka
Státní dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 5/2005 Sb.

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 44. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější