Novinky

Oznámení o aukci 3. tranše 48. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 3. tranše 48. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2006-2009, 3,25 %*
ISIN: CZ 0001001754
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 27. listopadu 2009
Kupon (vyplácen ročně): 3,25 %
Alikvotní úrokový výnos: 55,97 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 24. ledna 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 24. ledna 2007 do 12:00
  nekonkurenční 24. ledna 2007 do 14:45***
Datum vydání tranše: 29. ledna 2007
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka
Státní dluhopisy jsou vydávány podle zákona č. 202/2006 Sb.

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 48. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější