Novinky

Oznámení o aukci 1. tranše 53. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 1. tranše 53. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2007-2057, 4,85%*
ISIN: CZ 0001002059
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 26. listopadu  2057
Kupon (vyplácen ročně): 4,85 %
Alikvotní úrokový výnos: 0,00 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:** 8 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 21. listopadu 2007
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční    21. listopadu 2007 do 12:00
  nekonkurenční 21. listopadu 2007 do 14:45***
Datum vydání tranše: 26. listopadu 2007
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

Ministerstvo financí koupí dluhopisy v nominální hodnotě 10 mld  do svého portfolia

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy 6 dní před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 53. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější