Novinky

Oznámení o aukci 4. tranše 47. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 4. tranše 47. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2005-2008, 2,30 %*
ISIN: CZ0001001309
Název emitenta: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Adresa emitenta: Letenská 15, 118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Datum splatnosti: 26.IX.08
Kupon (vyplácen ročně): 2,30%
Alikvotní úrokový výnos: 106,69 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce: ** 6 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 8. března 2006
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 8. března 2006 do 12:00
  nekonkurenční 8. března 2006 do 14:45 ***
Datum vydání tranše: 13. března 2006
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*)    Oznámení o aukci je zveřejňováno vždy týden před aukcí, ve čtvrtek ve 14:00
**)   MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
***)  Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů

Emisní podmínky 47. emise státních dluhopisů

Doporučované

Nejčtenější