Novinky

Oznámení o aukci 6. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní dluhopisy
  • Střednědobé
  • Emise
  • Veřejný sektor
  • Oznámeni

Oznámení o aukci 6. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2004-2009, 3,80%
ISIN: CZ 0001000855
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum vydání tranše: 25. 10. 2004
Datum splatnosti: 22. 3. 2009
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 224,83 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 2 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 20. 10. 2004
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 20. 10. 2004 do 12:00
  nekonkurenční 20. 10. 2004 do 12:15**)
Způsob prodeje dluhopisů: americká aukce
Způsob zadávání objednávek: v ceně na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů 
Emisní podmínky 42. emise státních dluhopisů

Nejčtenější